Portfolio


Poniżej zamieszczamy nasze wybrane realizacje.
Zobacz co zrobiliśmy dla naszych klientów.


event online

Coroczne spotkanie polskich pracowników firmy TAKEDA, tym razem 100% online.

sesja posterowa online

Konferencja organizowana co 2 lata przez krakowskich naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedstawiają oni wyniki swoich badań oraz zachęcają do tego samego swoich kolegów i koleżanki z całej Polski.

konferencja naukowa online

3 dniowa konferencja online z sesjami równoległymi i strefą expo.

konferencja online

Transformacja cyfrowej w lubelskiej edukacji

strona www

Projekt realizowany dla Microsoft Edukacja.

warsztaty i szkolenia online

Platforma online, na której dzieci i rodzice pomagają Świętemu Mikołajowi w rozdawaniu prezentów