Klauzula informacyjna


Klauzula informacyjna

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), niniejszym informujemy, że:
  1. administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa Manta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Ślusarska 9, 30-710 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000763224, posiadająca NIP: 6772311921 i REGON: 120704596 (dalej: „Grupa Manta”);
  2. Grupa Manta podjęła decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się za pomocą tel. +48 12 26710 50 lub adresu e-mail: kontakt@liveage.pl;
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w celu udostępnienia raportu oraz przesyłania na podany przez Ciebie adres e-mail materiałów i informacji handlowych, marketingowych oraz promocyjnych Grupy Manta,
  4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą:
   • a)zewnętrzny podmiot prowadzący obsługę informatyczną Grupy Manta;
   • b)klienci, współpracownicy i kontrahenci Grupy Manta;
   • c)zewnętrzne biuro księgowe prowadzące dokumentację rachunkową dla Grupy Manta;
   • d)podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Grupą Manta;
   • e)odbiorcy uprawnieni z mocy prawa do ich otrzymania.
 2. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu, ani też nie będą wysyłane do krajów trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) i organizacji międzynarodowych.
 3. Twoje dane osobowe będą przechowywane aż do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody.
 4. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile prawo takie przysługuje mu na podstawie przepisów prawa).
 5. Masz również ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Zorganizuj
konferencję ONLINE